negmar

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

1-KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

NEGMAR DENİZCİLİK YATIRIM A.Ş. veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) ve ilgili tebliğlere uyum sağlanması için işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca ilgili kişilerin NEGMAR DENİZCİLİK YATIRIM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmekte ve kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

1.1 Tanımlar

– Açık Rıza:Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

– Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

– Kişisel Veri     : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

– Kişisel Veri Sahibi                   : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

– Kişisel Verilerin İşlenmesi       : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

– KVK Kanunu                           : 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

– KVK Kurulu                            : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

– KVK Kurumu                          : Kişisel Verileri Koruma Kurumu

– Şirket                                     : Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. ve grup şirketleri

Veri İşleyen                            :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

– Veri Sorumlusu                      :Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERİDİR?

Size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülükleriyerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, cinsiyet, yaş, GSM numarası, e-posta adresi, vb.) sizlerden talep etmektedir. Müşteri desteği veya teknik destek hizmeti almak için ‘bize ulaşın’ talebinde bulunduğunuzda; Negmar Denizcilik’in haber bültenine abone olduğunuzda; geri bildirimlere, anketlere katıldığınızda ve/veya Negmar Denizcilik sitelerini kullandığınızda verileriniz ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Negmar Denizcilik tarafından işlenmektedir. Negmar Denizcilik mobil uygulamasını App Store ve Google Play Store gibi Platformlar aracılığıyla indirdiğinizde Negmar Denizcilik sizden ve/veya cihazınızdan belirli kişisel verileri toplamaktadır.

3-TOPLANAN VERİLER VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Negmar Denizcilik, reklam kimliğiniz (IOS cihazları için IDFA ve Android cihazlar için GAID), diğer cihaz tanımlayıcıları (IOS cihazları için IDFV), cihaz tanımlayıcı, işletim sistemi, model, üretici bilgileri, donanım türü, işletim sistemi sürümü, bellek kullanım, ülke, saat dilimi ve tercih edilen dil bilgileri, internet protokolü (IP) numarası, IP adresinize göre konum bilgileri, operatör ve tarayıcı bilgileri, ve kurulum ve uygulamanın ilk açılış zamanı hakkında verileri toplamaktadır. Yukarıda belirtilen reklamcılık kimlikleri (IDFA ve GAID), reklam verenlerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için kullandığı ve tüm mobil uygulamalarda tutarlı olan ve böylece uygulamalar arası izlemeye izin veren mobil cihazlar için benzersiz tanımlayıcılardır. Apple cihazlarının gizlilik ayarlarından “reklam izlemeyi sınırla“ seçeneğini etkinleştirerek bu seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz. Google Android cihazlarında ise, “reklam kişiselleştirmeyi devre dışı bırak“ seçeneğini etkinleştirerek reklam ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Reklam kimlikleri, cihazınızla benzersiz bir şekilde ilişkilendirilen kalıcı olmayan tanımlayıcılardır.

Negmar Denizcilik, ödeme için Platformlar’la paylaştığınız adınız, soyadınız, kredi kartı numaranız ve e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizi toplamamaktadır, siparişinizi yerine getirmek için yalnızca satın aldığınız ürünlerin ödeme bilgileri bizimle paylaşılmaktadır.

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARIYORUZ?

Negmar Denizcilik kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülükler çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile vermiş olduğunuz izin çerçevesinde sosyal platform profil bilgilerinizi; IP adresiniz aracılığıyla elde edilen konum bilginizi; cihaz ve tarayıcı bilgilerinizi; gezinme bilgilerinizi ve mobil analiz veya Google Analytics aracılığıyla elde ettiğimiz uygulama içi veya dışı kullanıcı aksiyonlarınızı; toplayacak, işleyecek, güvenli olarak saklayacak ve anılan bilgilerinizin tamamını veya bir kısmını anonimleştirmek kaydı ile üçüncü kişilerle paylaşacaktır.

Negmar Denizcilik ayrıca iş başvurusunda bulunmak için web sitemize özgeçmişinizi gönderdiğinizde ve Negmar Denizcilik web sitesine özgeçmişinizi yüklediğinizde genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, satışı ve sözleşmelerin ifası, pazarlanması, tanıtımı ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, faturalandırma yapılması, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, müşteri ilişkileri yönetimi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim yapılması, iletişim için elektronik mail adresi ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, kullanıcılarımıza özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, her türlü pazarlama ve reklam faaliyeti ile elde edilen veriler doğrultusunda müşteri segmentasyonu yapılması, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler, müşteri veri kalitesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, müşteri yönetimine yönelik sadakat aksiyonlarının alınması, çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonlarının  tasarlanması ve yönetiminin gerçekleştirilmesi, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunulması, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirebilmesi, kullanıcılarımıza uygun hizmetlerimizin sunulması, çalışan adaylarının işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, Negmar Denizcilik tarafından; insan kaynakları politikasının belirlediği faaliyetlerin icrası, işe alım, adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapılması, başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçilmesi, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. 

Müşterilere ait kişisel veriler, Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerle, iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileriniz, şirketimizin ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.   Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve “hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” “veri sorumlusunun meşru menfaati gereği zorunlu olması” hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. 

Söz konusu işlenen kişisel verileriniz, Negmar Denizcilik’e ait grup şirketler ile de paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, e-posta hizmeti olarak Microsoft Outlook sistemlerini kullanıyor olmamız nedeniyle virüs taraması yapılması amacıyla Microsoft’un güvenli sunucularına aktarılmakta ancak işlem sonunda Şirket sunucularında depolanmaktadır.

5-6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAKLARINIZ NELERDİR?

Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.’ne başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) işlenmişse bilgi talep etme,
  3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

  1. d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  2. e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  3. f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;

–   yazılı olarak bir dilekçe ile şirket adresimize İnsan Kaynakları departmanı dikkatine iletebilir,

–  şirketimizin web sitesinde kayıtlı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine KEP adresinizden elektronik posta gönderebilir,

–  güvenli elektronik imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden negmar@negmar.com adresine mail atabilirsiniz. Başvurunuz “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun olarak yapılmalıdır. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almakta, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. 

İşbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve sair mevzuatın belirlediği süreler geçince tarafımızca silinebilecek/imha edilebilecek/anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.