negmar

NEGVA

Sözlükte “durmak; durdurmak, alıkoymak” anlamındaki vakıf (vakf) kelimesi İngilizcede “temel/yapı”, Almancada “hediye/bağış” anlamlarına da gelmektedir. Dillerdeki manaları farklı olsa da terim olarak “kişi ya da kurumların belli bir konuda/alanda kullanılmak üzere vakfettikleri/bağışladıkları maddi birikimin hukuki zemine uygun olarak işletildikleri tüzel kişilik” olarak özetlenebilir.

Anadolu toprakları tarihte vakıf kültürünü yaygın bir şekilde kullanan pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde halen vakıf ve dernekler, devlete pek çok konuda destek vermekte, sosyal birlikteliği güçlendirmekte ve halk arasında yardım ve dayanışmayı destekleyerek huzurlu bir ortam yaratmakta rol almaktadırlar. Kurucumuz Mehmet Koç ve eşi de yıllardır çeşitli vakıf ve derneklerde fiili olarak çalışmışlar,  kimilerinde  gönüllü kimilerinde kurucu olarak yer almışlardır. Edindikleri tecrübeler onları Negva’yı kurmaya yönlendirmiştir.

NEGVA

Sözlükte “durmak; durdurmak, alıkoymak” anlamındaki vakıf (vakf) kelimesi İngilizcede “temel/yapı”, Almancada “hediye/bağış” anlamlarına da gelmektedir. Dillerdeki manaları farklı olsa da terim olarak “kişi ya da kurumların belli bir konuda/alanda kullanılmak üzere vakfettikleri/bağışladıkları maddi birikimin hukuki zemine uygun olarak işletildikleri tüzel kişilik” olarak özetlenebilir.

Anadolu toprakları tarihte vakıf kültürünü yaygın bir şekilde kullanan pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde halen vakıf ve dernekler, devlete pek çok konuda destek vermekte, sosyal birlikteliği güçlendirmekte ve halk arasında yardım ve dayanışmayı destekleyerek huzurlu bir ortam yaratmakta rol almaktadırlar. Kurucumuz Mehmet Koç ve eşi de yıllardır çeşitli vakıf ve derneklerde fiili olarak çalışmışlar,  kimilerinde  gönüllü kimilerinde kurucu olarak yer almışlardır. Edindikleri tecrübeler onları Negva’yı kurmaya yönlendirmiştir.

NEGVA, Songül ve Mehmet Koç tarafından 2021 yılında; bireylerin eğitim, kültür, sanat, edebiyat, bilişim-iletişim ve girişimcilik alanında gelişimine her türlü katkı ve  destekte bulunmak amacıyla kurulmuştur. Faaliyetlerine ilk olarak Negmar çalışanlarının lisans, yüksek lisans veya doktora yapan çocuklarına eğitim desteği vererek başlayan NEGVA, ilerleyen günlerde çalışmalarını genişleterek devam edecektir.

NEGVA, Songül ve Mehmet Koç tarafından 2021 yılında; bireylerin eğitim, kültür, sanat, edebiyat, bilişim-iletişim ve girişimcilik alanında gelişimine her türlü katkı ve  destekte bulunmak amacıyla kurulmuştur. Faaliyetlerine ilk olarak Negmar çalışanlarının lisans, yüksek lisans veya doktora yapan çocuklarına eğitim desteği vererek başlayan NEGVA, ilerleyen günlerde çalışmalarını genişleterek devam edecektir.