negmar

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası vasıtasıyla Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 35/1 Üsküdar/İstanbul adresindeki mukim Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.(Negmar Denizcilik) sunduğu hizmetlerin bir cüzü olarak toplanılan kişisel verilerin türlerini, bu kişisel verilerin kullanım usulünü, Negmar Denizcilik’in söz konusu kişisel verileri paylaşabileceği tarafları, Negmar Denizcilik’in işlemiş olduğu kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın bildirimi ve bu hakları tarafınızca kullanabilme usulünü, tarafınızla iletişim kurulması halinde yapabileceğiniz müspet veya menfi tercihleri nasıl değiştirebileceğinizi bildirmektedir.

Politika, Şirketimiz tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’ da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak işbu Politika’ da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’ nın güncel versiyonuna www.negmar.com web sitesinden erişilebilir.

Tüm hakları Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. veya iştiraklerine ait olan mobil uygulama ve websitesi içeriklerinden faydalanabilmeniz için öncelikle üye olmanız gerekmektedir. Yapacağınız kayıt, ödeme ve giriş işlemlerindeki haberleşme prosedürleri, Negmar Denizcilik’in (site/uygulama) sahibi olduğu güvenlik sertifikaları ile güvence altına alınmıştır.

1.Tanımlar

– Açık Rıza                               :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

– Anonim Hale Getirme         : Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

– Kişisel Veri   : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

– Kişisel Veri Sahibi                : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

– Kişisel Verilerin İşlenmesi   : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

– KVK Kanunu                         : 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

– KVK Kurulu                           : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

– KVK Kurumu                        : Kişisel Verileri Koruma Kurumu

– Şirket                                     : Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. ve grup şirketleri

Veri İşleyen                          :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

– Veri Sorumlusu                    :Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşlemenin Amacı ve Dayanağı

2.1. Negmar Denizcilik online hizmet platformu olarak sunduğu hizmetler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuatta belirtilen hukuki kaideler çerçevesinde mükellefiyetlerini yerine getirebilmesi, size iyi bir hizmet verebilmesi ve istatistiksel çalışmalar tatbik edebilmesi için kişisel verilerinizi (ad, soyad, GSM numarası, e-posta adresi, vb.) kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenmektedir. Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel verileriniz; Müşteri desteği veya teknik destek hizmeti almak için ‘bize ulaşın’ talebinde bulunduğunuzda; Negmar Denizcilik’in haber bültenine abone olduğunuzda; geri bildirimlere, anketlere katıldığınızda ve/veya Negmar Denizcilik’in sitelerini kullandığınızda verileriniz ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Negmar Denizcilik tarafından işlenmektedir. Negmar Denizcilik mobil uygulamasını App Store ve Google Play Store gibi Platformlar aracılığıyla indirdiğinizde Negmar Denizcilik sizden ve/veya cihazınızdan belirli kişisel verileri toplamaktadır. Bu kapsamda Negmar Denizcilik, reklam kimliğiniz (IOS cihazları için IDFA ve Android cihazlar için GAID), diğer cihaz tanımlayıcıları (IOS cihazları için IDFV), cihaz tanımlayıcı, işletim sistemi, model, üretici bilgileri, donanım türü, işletim sistemi sürümü, bellek kullanım, ülke, saat dilimi ve tercih edilen dil bilgileri, internet protokolü (IP) numarası, IP adresinize göre konum bilgileri, operatör ve tarayıcı bilgileri, reklamları izlemek için geçen süre, izlenen reklamlar) ve kurulum ve uygulamanın ilk açılış zamanı hakkında verileri toplamaktadır. Negmar Denizcilik, ödeme için Platformlar’la paylaştığınız adınız, soyadınız, kredi kartı numaranız ve e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizi toplamamaktadır, siparişinizi yerine getirmek için yalnızca satın aldığınız ürünlerin ödeme bilgileri bizimle paylaşılmaktadır. Negmar Denizcilik  ayrıca iş başvurusunda bulunmak için web sitemize özgeçmişinizi gönderdiğinizde ve Negmar Denizcilik’in web sitesine özgeçmişinizi yüklediğinizde genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Söz konusu kişisel veriler işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaç ve kapsam dışında kullanılmayacak olmakla beraber, sizin Negmar Denizcilik’in sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için açık rızanıza binaen Negmar Denizcilik’in sunduğu ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için Negmar Denizcilik’in ilgili birimleri ile paylaşılmaktadır. Negmar Denizcilik kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülükler çerçevesinde, işbu sözleşmede belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile vermiş olduğunuz izin çerçevesinde sosyal platform profil bilgilerinizi; IP adresiniz aracılığıyla elde edilen konum bilginizi; cihaz ve tarayıcı bilgilerinizi; gezinme bilgilerinizi ve mobil analiz veya Google Analytics aracılığıyla elde ettiğimiz uygulamamızı kullanım alışkanlıklarınız ve uygulama içi veya dışı kullanıcı aksiyonlarınızı; toplayacak, işleyecek, güvenli olarak saklayacak ve anılan bilgilerinizin tamamını veya bir kısmını anonimleştirmek kaydı ile üçüncü kişilerle paylaşacaktır.

Yine bu kapsamda kullanım alışkanlıkları, beklentiler, kişiselleştirme ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, güvenliğin ve denetimin sağlanması, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, iletişim için elektronik mail adresi ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, kullanıcılarımıza özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, her türlü pazarlama ve reklam faaliyeti ile elde edilen veriler doğrultusunda müşteri segmentasyonu yapılması, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler, müşteri veri kalitesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, müşteri yönetimine yönelik sadakat aksiyonlarının alınması, çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonlarının  tasarlanması ve yönetiminin gerçekleştirilmesi, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunulması, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirebilmesi, kullanıcılarımıza uygun hizmetlerimizin sunulması,çalışan adaylarının işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, Negmar Denizcilik tarafından; insan kaynakları politikasının belirlediği faaliyetlerin icrası, işe alım, adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapılması, başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçilmesi,  amacıyla KVKK’nın 4, 5. ve 6. maddeleri kapsamında bilgi güvenliği tedbirleri de alınmak suretiyle Negmar Denizcilik ve iş ortakları tarafından toplanmakta, aktarılmakta, işlenmekte, kullanılmakta ve saklanmaktadır. Negmar Denizcilik hizmetlerinin kullanıldığı süre boyunca ve ilişkinin sona ermesinin ardından da ilgili mevzuatta yer alan ilkelere uygun olarak, bir veri sahibinin bilgilerini işleme hakkına sahiptir. Negmar Denizciilik KVKK hususundaki aydınlatma metnine negmar@negmar.com adlı websitesinden erişebilirsiniz.

2.2. Söz konusu işlenen kişisel verileriniz, ilgili kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtildiği şekilde yurt içindeki veya yurt dışındaki yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde ilgili kuruma iletilebilecektir. Bu işlem yalnızca yukarıda ifade edilen amaçlar çerçevesinde vuku bulacağı gibi yine hukuki kaideler çerçevesinde tatbik edilecektir.

2.3. Söz konusu işlenen kişisel verileriniz, Negmar Denizcilik’e ait grup şirketler ile de paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Verileriniz Hususunda Haklarınız

3.1. Kullanıcı, 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde sahip olduğu hakları tasarruf edebilir ve bu verilerde istediği vakit değişiklik veya güncelleme yapma hakkını haizdir. Bu kapsamda hangi verilerinizin işlendiğini, belirtilen işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek için yahut eskik veya hatalı işlenmiş kişisel verileriniz veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması söz konusu ise bu verilerinizi güncellemek, değiştirmek veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla negmar@negmar.com adresine e-posta atarak söz konusu işlemlerin yapılmasını talep edebilirsiniz.

3.2. Yukarıda zikredilen değişiklik ve güncellemeleri negmar@negmar.com websitesinden talep formu ile talebinizin ıslak imzalı bir nüshasını şirketin mukim olduğu Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 35/1 Üsküdar/İstanbul adresine kimliğinizi saptamakta yardımcı olacak evrakla beraber bizzat elden iletebilir, noter marifetiyle veya KVKK’da belirtilen başka yöntemlerle gönderebileceğiniz gibi negmar@negmar.com e-posta adresine güvenli e-imzalı olarak iletebilirsiniz.

3.3. KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklarda tasarrufta bulunmak için kimliğinizi saptamakta yardımcı olacak bilgiler ile kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse bunun düzeltilmesini ve aktarılan 3. kişilere bildirilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini istemekle beraber bunun aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

3.4. Bulunacağınız taleple ilgili olarak Negmar Denizcilik sizden teyit maksatlı bazı bilgiler talep edebilir. Negmar Denizcilik’in KVKK kapsamında işlediği kişisel verilerinizi iligli mevzuat ve kanunlarda öngörülen süreler müddetince saklaması hususundaki mükellefiyetleri ile iligli her hakkı mahfuzdur. Negmar Denizcilik’in kişisel verilerinizin muhafazası ve yok edilmesi politikasına websitesinden erişebilirsiniz.

4. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Negmar Denizcilik’e sağladığınız kişisel verileriniz kullanımın sona ermesinden itibaren 3 yıllık süre boyunca muhafaza edilir. Negmar Denizcilik kullanıcı hesaplarına temin ettiği kişisel verileri muhafaza etme süresi, hizmetlerin temin edilmesindeki sürekliliğe göre tayin edilmiştir. Sürenin sona ermesi halinde kişisel verileriniz Negmar Denizcilik tarafından veya talebinize istinaden silinir, imha edilir veya anonimleştirilir. Tayin edilen muhafaza etme sürelerinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeniz halinde bu talebi işbu Gizlilik Sözleşmesi’nin 2.2. maddesinde izah edildiği şekilde şirkete ulaştırabilirsiniz.

5. Resmi Makamlarla Kişisel Verinin Paylaşımı

Negmar Denizcilik Kullanıcı’nın kişisel verilerini güvenliğiniz ve Negmar Denizcilik’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi maksadıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabilir. Bu işlem, Negmar Denizcilik’in hukuki veya idari olarak bildirme veya bilgi verme mesuliyetinin olduğu durumlarda suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliliğinin tehdidi gibi ama bunlarla sınırlı olmayan benzeri konular kapsamında yapılır.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

6.1.  Cihazınızda bulunan uygulama, kullanıcı bilgileri ve muhtelif diğer kişisel verileriniz ilgili kanuna uygun olmayan bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Bu verilerin güvenliğinden ilgili kanun kapsamında Kullanıcı ve Negmar Denizcilik müştereken mesuldür.

6.2. Negmar Denizcilik kişisel verileri; yetkisiz erişim veya bu bilgilerin ifşa edilmesi, hatalı kullanımı, kaybı, değiştirilmesi veya imha edilmesi risklerine karşı korumak için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. madde uyarınca elzem önlemleri almaktadır. Negmar Denizcilik kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve emniyeti için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve itinayla hareket etmeyi taahhüt etmektedir. Negmar Denizcilik’in gerekli bilgi emniyeti önlemlerini almasına karşın, websitesine ve mobil uygulamaya yapılan siber saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Negmar Denizclik bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

6.3. Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden kullanıcı sorumlu olduğunu belirtiriz. Mobil uygulama ve websitelerinden Negmar Denizcilik’e ait olmayan diğer internet sitelerine bağlantıların verilmesi mümkündür. Bu internet sitelerinden herhangi birinin ziyaret edilmesi halinde o sitenin doğruluğunu ve güvenilirliğini gözden geçirme mesuliyeti Kullanıcı’ya aittir.

7. Gizlilik Politikası  ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler

Negmar Denizcilik işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik Politikası www.negmar.com websitesinde yayınlanması ile birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz kullanıcılarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Kullanıcılar, Kullanıcı/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman negmar@negmar.com adresine e-posta atarak veya uygulama üzerinden değiştirebilirler.

8. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bu politikanın tatbikinden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde yetkili makam İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri’dir.

9. İletişim İzni

İşbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına açık rıza metnine onay vererek www.negmar.com web sitemizde rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, reklam, pazarlama, anket, promosyon, satış ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, işlenmesine,  saklanmasına, kullanılmasına ve Negmar Denizcilik’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

10. Çerez Politikası

Negmar Denizcilik’in ait websitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında; hizmetlerimizi geliştirmek ve daha kaliteli ve etkin bir hizmet sunabilmek için temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmemesi göz önünde bulundurularak, meşru menfaatlerimiz kapsamında bazı çerezler kullanılabilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için Negmar Denizcilik çerez politikamıza www.negmar.com web sitemizden ulaşabilirsiniz. Kullanıcı, bu Kullanıcı ve gizlilik sözleşmesini kabul ettiğinde Negmar Denizcilik’e ait web sitelerinde ve mobil uygulamada çerez kullanıldığını anladığını ve bundan dolayı Negmar Denizcilik’den her ne şekilde olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.Diğer Hükümler

11.1. Uygulama ve web sitesinde yer alan içeriklerin, malzemelerin, bilgilerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmesinin telif hakları Negmar Denizcilik’e aittir. Bunlar kopyalanamaz, kiralanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, ticari bir amaçla kullanılamaz, tersine mühendislik uygulanamaz, kaynak koduna dönüştürülemez ve parçalara ayrılamaz.

11.2. Bu İnternet sitelerinde verilen bilgiler, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. Negmar Denizcilik, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler sebebiyle mesuliyetini alenen reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da hukuki olarak hiçbir garanti vermemektedir. Mobil uygulama ve websitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, kusur, eksiklik, kesinti, hata, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, bu tür bir zarar ve ziyan ihtimalinden haberdar edilmiş olsalar dahi, Negmar Denizcilik mesul tutulamaz.