negmar

Uluslararası Ağ

ULUSARASI AĞ

Negmar 2013 yılından bu yana yürüttüğü Eskihisar-Tavşanlı hattındaki tecrübeleriyle Banjul-Barra ve Freetown-Tagrin hatlarına çözüm getirecek projeler planlamıştır. Kara yoluyla saatler süren trafiği kısaltacak bu projelerde sadece feribot hatlarının değil aynı zamanda teknolojisi yüksek limanların ve altyapının da hazırlanması anlamına gelmektedir.
Negmar sadece ekonomik olarak değil, faaliyette olduğu bütün ülkelerde sürdürülebilirlik politası sayesinde ülkelerin trafikten kaynaklı sorunlarının azalmasına, denizcilik kültürüne getireceği yeniliklerle, yerel halkın farkındalığını arttıracak çalışmaları da yapmaktadır.

Negmar Feribot Gambiya

Negmar Project Gambiya

Negmar Feribot Sierra Leone

ULUSARASI AĞ

Negmar 2013 yılından bu yana yürüttüğü Eskihisar-Tavşanlı hattındaki tecrübeleriyle Banjul-Barra ve Freetown-Tagrin hatlarına çözüm getirecek projeler planlamıştır. Kara yoluyla saatler süren trafiği kısaltacak bu projelerde sadece feribot hatlarının değil aynı zamanda teknolojisi yüksek limanların ve altyapının da hazırlanması anlamına gelmektedir.
Negmar sadece ekonomik olarak değil, faaliyette olduğu bütün ülkelerde sürdürülebilirlik politası sayesinde ülkelerin trafikten kaynaklı sorunlarının azalmasına, denizcilik kültürüne getireceği yeniliklerle, yerel halkın farkındalığını arttıracak çalışmaları da yapmaktadır.

Negmar Feribot Gambiya

Negmar Project Gambiya

Negmar Feribot Sierra Leone